سفارش تبلیغ
صبا
گناه نتوانستن کردن ، گونه‏اى از ترک گناه است . [نهج البلاغه]
 
شنبه 89 آذر 20 , ساعت 8:10 عصر

 

طــــــــــــــــــــــــرح درس

هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی

درس نمــــــــاز

 

هدف کلی درس :  آشنایی با نماز وادای صحیح آن

اهــــــــــــداف جزئـــــــی

الف : اهداف رفتاری

-        دانش آموز می تواند چند تا از ذکرهای نماز را بگوید .

-        با دیدن تصاویر مربوط به نماز می تواند ذکر آن قسمت را بخواند.

-        در میان چند تصویر ،تصویر مربوطه به سوالی که از او خواسته شده را تشخیص دهد .

-        دانش آموز می تواند عبارات نماز را از روی کتاب واز حفظ بخواند .

ب: اهداف درسی

-        به دانش آموزان تعداد رکعت های نمازهای یومیه را آموزش می دهیم (دانشی )

-        تقویت مهارت گوش دادن وگفتن ذکرهای نماز ( مهارتی )

-        استفاده از مکانهای مناسب برای خواندن نماز (نگرشی )

-        شناخت اوقات وتعداد رکعت های نماز (مهارتی )

-        شناخت امام جماعت ووظیفه او (مهارتی ،نگرشی )

توانایی خواندن نماز با توجه به مطالب کتاب (دانشی ،مهارتی)

 

 

 

آماده سازی فیزیکی وذهنی (3دقیقه )

به محض ورود به کلاس ،سلا م واحوال پرسی با آنها ،اطمینان از سلامتی همه وچک کردن وضعیت فیزیکی کلاس ،آرایش کلاسی یعنی گروه بندی را به این صورت انجام می دهیم .

معلم : هادی بگو چه کسی گروه بندی را انجام دهد ؟ هادی : صادق ،صادق کنار میز آموزگارآمده وکاغذی تا شده که شماره ی دانش آموزان در آن نوشته شده است را در سه گروه دسته بندی کرده وهر کدام از اعضا کنار گروه خود رفته وسه گروه را با نامهای (وضو ،نماز ،دعا نام گذاری می کنیم .

بچه ها ی خوبم حالا که هر کدام از شما دوستان هم گروه خود را می شناسد .به احمد گوش بدهید تا یک لطیفه برایتان تعریف کند .احمد لطیفه را تعریف کرد .وهمه اورا تشویق می کنند آموزگار :عزیزانم در این زنگ می دانید از کدام کتاب باید چیزهای تازه ای را با کمک هم دیگر یاد بگیریم ؟دانش آموزان : بله ،کتاب قشنگ هدیه های آسمان  آموزگار : خیلی خوب پس آماده هستید .

ایجاد انگیزه ( 5دقیقه)

آموزگار :بچه های عزیز امروز شنبه است ،دیروز چه روزی بود ؟

دانش آموزان : جمعه

آموزگار : آفرین می دانید جمعه چه کارهایی را انجام می دهند ؟

دانش آموزان : بله ،نظافت ،استراحت ،ورزش ،تماشای تلویزیون ،به خانه دوستان وفامیل رفتن ،پدران ومادران به نماز جمعه می روند.

آموزگار :آفرین ،گفتید نماز جمعه ،آیا تا به حال به مسجد رفته اید ؟

برخی از دانش آموزان : بله

آموزگار :چرا رفته اید ؟

دانش آموزان : برای جشن ولادت ودیدن مراسمات دینی دیگر .

آموزگار : بسیار خوب ،تا بحال دیده اید پدر یا مادر شما نماز بخواند ؟

دانش آموزان :بله

آموزگار : می دانید در نماز به چه کسی صحبت می کنید ؟

دانش آموزان : بله با خدا

فرایند یاد دهی - یادگیری مطالب تازه ( 15 دقیقه )

آموزگار : بچه های عزیز به فیلمی که به مدت دو دقیقه برای شما پخش می شو دبا دقت نگاه کنید .در این فیلم حرکات نماز یک بچه نمایش داده می شود .

آموزگار :عزیزان ،فیلم را که دیدید حالا گروه ها با هم به  مدت 8 دقیقه در مورد آنچه را که دیدید وسه کلمه نماز ،وضو ودعا با هم گفتگو کنید .یادتان باشد که باید به صورت گروهی با هم کار کنید وبه نظرات دیگران وگفته های دوستانتان گوش دهید .

گروهها مشغول فعالیت هستند وآموزگار از کار آن ها سرکشی می کند وبه میزان دقت وهمکاری گروه ها توجه دارد .بعد از 8دقیقه آموزگار : بچه ها وقت تمام شد .نماینده گروه نماز بلند شود وچیزهایی را که در گروه خود بدست آورده برای دوستان دیگر بگوید.

 رضا از گروه نماز بعنوان نماینده بلند شده وشروع می کند : مادر فیلم پسر بچه ای را دیدیم که داشت نماز می خواند ومادرباره نماز با همدیگر گفتیم که چون نماز یعنی حرف زدن با خدا پس باید تمیز وپاکیزه باشیم ونماز بخوانیم .

اول وضو می گیریم بعد با ادب واحترام  رو به قبله می ایستیم ،نماز خواندن را شروع می کنیم .

یکی از دانش آموزا ن: رضا چیزی را جا انداخت .

 آموزگار : آفرین تو بگو چه چیزی را جا گذاشت ؟ هادی : بعد از آنکه رو به قبله ایستادیم باید نیت کنیم .

آموزگار :آفرین بسیار خوب است .رضا ادامه بده

رضا: اول سوره حمد وسوره توحید را می خوانیم ،بعد خم می شویم .

آموزگار :آفرین .چه کسی می داند به این خم شدن چه می گویند ؟

میلاد : من می دانم : به آن می گویند( رکوع )

آموزگار: بسیار خوب رضا تو بشین .از گروه دعا کسی بلند شود وحرف های رضا را دامه دهد وحید بلند شده ادامه می دهد .بعد که از رکوع بلند شدیم .سر را روی مهر می گذاریم که به آن سجده می گویند.بعد می نشینیم ودوباره به سجده می رویم بلند می شویم .مثل دفعه اول ادامه می دهیم ،ولی دیگر بلند نمی شویم ،می نشینیم وتشهد می خوانیم بعد هم سلام می دهیم .

آموزگار : آفرین بچه های خوب شیوه نماز خواندن را هم یاد گرفتید ؟

دانش آموزان :بله

 آموزگار :بچه های عزیز حالا می دانید نماز یعنی چه ،ودر نماز با چه کسی حرف می زنیم وچگونه حرکت های آن را انجام می دهیم .

آموزگار : حالا کی حاضره بیاید وحرکت های نماز را برای ما انجام بدهد .

حسین می آید واول رو به قبله می ایستد .برای گقتن نیت دست ها را به نزدیک گوش می برد .

آموزگار : آفرین حسین درست شروع کرد .

حسین سوره حمد وتوحید را می خواند ،بعد خم می شود وبه رکوع می رود .بلند شده به سجده می رود می نشیند دوباره به سجده می رود ودر رکعت دوم نیز همان حرکات را انجام می دهد ولی دیگر بلند نمی شود به قصد خواندن تشهد می نشیند.

آموزگار : بچه ها دیدید که حسین مراحل نماز را درست انجام داد .حالا برای اینکه بهتر یاد بگیرید این تصاویر را به گروه ها می دهم شما باید حرکت های مربوط به هر عبادت را به هم وصل کنید .

فرایند تثبیت یادگیری (15 دقیقه)

کاغذهایی را که در آن تصاویر اصلی نماز در یک طرف ونام تصاویر در طرف دیگر نوشته شده است در اختیار دانش آموزان قرار میدهیم تا با هم آنها را به هم وصل کرده وبه سلیقه گروهی رنگ آمیزی کرده ودوباره مطالب مربوط به تصاویر را با هم مرور کنند .

آموزگار : بچه های عزیز کارتان پایان یافته ؟

دانش آموزان :بله

آموزگار :بسیار خوب پس گروه ها از کارهای همدیگر دیدن کنند وبه درست بودن عبارات وحرکات ورنگ آمیزی توجه کنید .بهترین کار گروهی را انتخاب کنید تا با هم آن گروه را تشویق کنیم .

بچه ها با علاقه وشادی این کار را انجام می دهند ،آموزگار هم در این مدت یه میزان مشارکت اعضا در گروه دقت کرده وآن هارا به فکر وهمکاری بیشتر تشویق می کند وتوصیه می کند که کارها را تقسیم کنند .

جمع آوری مطالب وارزشیابی پایانی (5دقیقه)

بوسیله پرسش وپاسخ تما م مطالب را تکرار وخود آموزگار آن را تکمیل کرده وخود یک بار حرکات نماز را همراه با اذکار آن برای بچه ها با صدای بلند انجام می دهد .

آموزگار : عزیزان حالا که با نماز وحرکات وچیزهایی را که باید در نماز بگوییم آشنا شدید از شما می خواهم با سه کلمه دعا ،نماز ووضو جمله بنویسید .

آموزگار : نوشتید ؟

دانش آموزان :بله

 آموزگار :گروه دعا ،علی تو بخوان .

علی : ما وضو می گیریم نماز می خوانیم وبعد دعا می کنیم .

آموزگار :آفرین .گروه نماز اسد تو بخوان .

اسد : برای دعا ونماز خواندن باید اول وضو بگیریم.

گروه وضو ،وحید : مابرای نماز خواندن اول وضو می گیریم وبعد نماز ،برای پدر ،مادر خود دعا می کنیم .

آموزگار :آفرین .معلوم است که مطالب را با کمک هم خوب یاد گرفته اید.

تعیین تکلیف ( 2دقیقه )

آموزگار : عزیزان برای اینکه مطالب را فراموش نکنید وبرای همیشه یاد بگیرید در خانه شما هم باید با پدر ومادر تان نماز بخوانید وخوب گوش کنید که آنها چه می گویند شما هم تکرار کنید وبرای جلسه آینده سعی کنید درباره دو کلمه نماز و دعا از بزرگترها بپرسید ومطالبی را جمع آوری کنید ودر کلاس برای دوستانتان بخوانید .وهر کس دوست داشت به نماز خانه برود وتصاویر مربوط به نماز را مرور کند .خسته نباشید .زنگ است ،بفرمایید بیرون استراحت کنید

 

 

 

 

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ